Nuestros servicios

Albores conta con servizos asistenciais e residenciais para tratar de dar cobertura as necesidades do colectivo de persoas con EM.

Contamos con dous Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral situados en Monforte de Lemos e Chantada.
Nestes servizos desenrolanse programas que teñen como finalidade a mellora do funcionamento persoal.
Destacan programas de Autocuidado, Actividades da Vida Diaria, Habilidades Sociais, Rehabilitación Cognitiva, Psicoeducación, Integración Comunitaria, Orientación Laboral e apoio á inserción, Ocio e Tempo Libre, Intervención Familiar e apoio, entre outras.
Actualmente contamos con 4 prazas de aloxamento para persoas que non poder dispor de vivenda propia por diversos motivos. Situada en Monforte de Lemos, conta ca supervisión do persoal do Centro de Rehabilitación.
Este servizo pretende ser complementario do Centro de Rehabilitación, cumple unha doble función, por unha parta da unha cobertura horaria máis ampla e servizo de comidas e por outra parte sirve con taller de actividad da vida diaria, dirixido pola cociñeira e a terapeuta ocupacional os usuarios aprenden habilidades básicas para a súa autonomía na alimentación. Lévase a cabo no Centro de Monforte de Luns a Venres e no centro de Chantada os Venres.
Este programa ten como finalidade levar a rehabilitación á casa do usuario para potenciar a autonomía no fogar (texto a desarrollar más…)
A participación social é unha parte indispensable e a finalidade da rehabilitación. A través de este programa pretendemos que os nosos usuarios disfruten das actividades de ocio comunitarias. Así lévanse a cabo saidas lúdicas, culturais, festivas… en fins de semana aproveitando as actividades normalizadas da nosa zona. Estre programa desenrólase desde os dous centros da entidade.